open/close

Keskkonnapoliitika

DSV Transport AS ekspedeerimise, ladustamise ja logistikateenuse valdkonnas tegutsev organisatsioon. Oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimiseerimiseks kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust. Aktsepteerime kohustust tegutseda vastavuses kehtivate seaduste, määruste, standardite ja koodeksitega ning teostame keskkonnajuhtimissüsteemi toimivuse pidevat parendamist.

Eelöeldu rakendub järgmiste põhisuundade kaudu: 
  1. Optimeerime ressursikasutust.
  2. Optimeerime jäätmekäitlust.
  3. Parendame infrastruktuuri toimivust.
  4. Rakendame uusi tehnoloogiaid, mis aitavad eelpooltoodud prioriteete täita.
  5. Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks  meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust.
  6. Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest.

Käesolev keskkonnapoliitika on avalik dokument mis on kättesaadav kõikidele DSV Transport AS töötajatele, koostööpartneritele ning avalikkusele firma  interneti koduleheküljel. Kõiki meie alltöövõtjaid teavitatakse meie poliitikast individuaalselt.

Käesolev poliitika vaadatakse üle ning vajadusel kaasajastatakse vähemalt kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamatu lisas nr. 4 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad ja mõõdetavad keskkonnasüsteemi eesmärgid.

 

Tallinn 18.03.2014
DSV Transport AS
Jaan Lepp
Juhatuse esimees

Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil ja reklaami suunamiseks meilt ja meie partneritelt. Klikkides meie veebisaidil nõustute te küpsiste kasutamisega eelpool mainitud tingimustel. Rohkem infot meie küpsiste kasutamise põhimõtete kohta (sealhulgas kuidas nõusolek tagasi võtta). Tutvu meie küpsiste kasutamise põhimõttetega Close