Kvaliteedipoliitika

DSV Transport AS integreeritud juhtimissüsteem on välja arendatud, juurutatud ja hoitakse töökorras kooskõlas standarditega ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 ning tööohutuse ja töötervishoiu standarditega OHSAS 18001:2007.

Sertifikaadid:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

 

  DSV Transport AS omab volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaati (tollialased lihtsustused/turvalisus ja julgeolek).

 volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaat | DSV

DSV Transport AS
KVALITEEDIPOLIITIKA

DSV Transport AS on ekspedeerimise, ladustamise ja logistikateenuse valdkonnas tegutsev organisatsioon.
Eduka toimimise aluseks peab organisatsioon paindlikkust – s.o. võimaluste loomist klientide soovide maksimaalseks täitmiseks, mis on võimalik läbi alljärgnevate kvaliteedialaste põhiprioriteetide järgimise.
DSV Transport AS kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid on:
1. Protsesside ohjamine ja arendamine
2. Töötajate ohjamine ja koolitamine
3. Kliendikesksus
4. Organisatsiooni arendamine, investeeringud
5. Kiire kasvu toetamine
6. Kvaliteedi tagamine
Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 4 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad kvaliteedialased eesmärgid ning lisas nr. 5 kvaliteedialaste eesmärkide täitmiseks koostatud kvaliteedikava.
Poliitika ning eesmärgid on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.
Organisatsiooni juhtkond on võtnud endale kohustuse pidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi toimivust.
Käesolevat kvaliteedipoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele ning see on vajadusel huvipooltele kättesaadav.
Käesolev poliitika vaadatakse üle ning vajadusel kaasajastatakse vähemalt kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

Jaan Lepp
DSV Transport AS
juhatuse esimees

 

 

Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil ja reklaami suunamiseks meilt ja meie partneritelt. Klikkides meie veebisaidil nõustute te küpsiste kasutamisega eelpool mainitud tingimustel. Rohkem infot meie küpsiste kasutamise põhimõtete kohta (sealhulgas kuidas nõusolek tagasi võtta). Tutvu meie küpsiste kasutamise põhimõttetega Close