open/close

TTO poliitika

DSV AS, kelle põhitegevuseks on rahvusvaheliste maantee-, lennu- ja merevedude ekspedeerimine, tolli-, lao- ja logistikateenused, on võtnud endale kohustuse olla oma tegevustes ettevaatlik ja hooliv oma lepingupartnerite, külastajate, töötajate ning kõigi teiste suhtes, keda meie tegevused mõjutavad. 


DSV AS juhtkond aktsepteerib kohustust järgida organisatsioonile kohaldatavaid õigusakte ja teisi organisatsiooni poolt tunnustatavaid nõudeid, mis seonduvad organisatsiooni TTO alaste ohtudega. Aktsepteerime samuti vigastuste ja haigestumise vältimise kohustumust ning TTO juhtimissüsteemi ning TTO toimivuse pideva parendamise kohustumust.

Meie organisatsiooni olulisemad TTO alased prioriteedid on järgmised: 

1.    Tõsta töötajate TTO alaste teadmiste taset.
2.    Parandada töötajate olmetingimusi.
3.    Tähtsustada TTO alaseid ennetavaid tegevusi.
4.    Soodustada avatud suhtlust ja konsultatsioone ning töötajaskonna kaasahaaratust TTO alastes küsimustes, aidates sellega kaasa riskide vähendamisele.
5.    Olla TTO alase tegevusega eeskujuks oma koostööpartneritele

Käesolev poliitika on teatavaks tehtud kõigile organisatsiooni kontrolli all töötavatele isikutele ning on kättesaadav kõikidele huvipooltele nõudmisel meie ettevõtte kontoris.

Käesolev poliitika vaadatakse üle ning vajadusel kaasajastatakse vähemalt kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.


Jaan Lepp
DSV AS
Juhatuse esimees