open/close

Ohtliku kauba vedu - ADR

DSV Transport pakub oma klientidele nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist ohtlikke kaupade vedu. Ohtlikud ained on ained ja esemed, mis võivad põhjustada märkimisväärset kahju või ohtu inimesele, tema omandile või keskkonnale. Kõige enamlevinumateks ohtudeks on plahvatus- ja tuleoht, mürgisus, söövitavus ja radioktiivsus.Ohtlike ainete vedu Euroopa maanteedel reguleerib riikidevaheline ADR leping.

Ohtlike ainete klassifitseerimiseks on need jaotatud 13 klassi:

Klass 1. Lõhkeained
Klass 2. Gaasid
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
Klass 5.2.Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1. Mürgised ained
Klass 6.2. Nakatavad ained
Klass 7. Radioktiivsed materjalid
Klass 8. Sööbivad ained
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

Igal ohtlikul ainel on oma kindel tunnusnumber, mis on rahvusvaheliselt kokku lepitud ning kindlaks määratud. Kirjapildis märgitakse seda tähisega UN, millele järgneb neljakohaline nr. Nt UN 1223 Petrooleum.

Transporditellija peab kindlasti teadma UN numbrit, mille alusel määratakse veo tingimused ning määratletakse kaup kas ohtlikuks veoseks või eriti ohtlikuks veoseks.

Ohtliku veose saatja peab kindlasti kauba pakendama vastavalt nõuetele ning varustama vedaja veokirja ja autojuhi kirjaliku ohutusjuhendiga.

Eriti ohtlikuks veoseks peetakse plahvatusohtlikke - Klass 1, v.a. allklassid 1,4 ja 1,6; väga tugevatoimelised mürkaineid - klass 6.1. ja radioktiivseid materjale - klass 7.

Eriti ohtliku veose veotee kooskõlastab pädev asutus (nt Maanteeamet ja Päästeamet), mis peab kehtima vähemalt viis päeva enne veo algust.

Aigar Kons

Aigar Kons
Müügijuht

tel 654 8129
mob 580 55504
aigar.kons@ee.dsv.com

Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil ja reklaami suunamiseks meilt ja meie partneritelt. Klikkides meie veebisaidil nõustute te küpsiste kasutamisega eelpool mainitud tingimustel. Rohkem infot meie küpsiste kasutamise põhimõtete kohta (sealhulgas kuidas nõusolek tagasi võtta). Tutvu meie küpsiste kasutamise põhimõttetega Close
Küsi hinda