open/close

Isikuandmete kaitse

DSV kaitseb teie isikuandmeid ja tagab, et nii korralduslikud kui ka tehnilised turbemeetmed on parimal tasemel.

DSV üldine privaatsuspoliitika

DSV kaitseb teie isikuandmeid ning rakendab sel eesmärgil nii korralduslikke kui ka tehnilisi turbemeetmeid, ükskõik kas ostate DSV veo- ja/või logistikateenuseid (edaspidi: teenused), saate uudiskirju või lihtsalt sirvite DSV veebisaiti.

Siinne DSV üldine privaatsuspoliitika on ettevõtte ühine juhend, mis käsitleb DSV kontsernis rakendatavaid isikuandmete kaitse põhimõtteid ja mis on kooskõlas õiguslike andmekaitsenõuetega. Need reeglid kehtivad kõikide DSV kontserni ettevõtete kohta, kes kasutavad klientide, lõpptarbijate ja tarnijate isikuandmeid.
Kui kasutate DSV veebisaiti või ostate DSV teenuseid, olete nõus, et DSV kogub ja töötleb teie isikuandmeid kooskõlas siinse privaatsuspoliitika ning DSV veebisaidi õigusteabega.

Õigusteabe leiate siit: http://www.ee.dsv.com/ettevottest/legal-notice

DSV küpsiste kasutamise põhimõtted

Teave küpsiste kasutamise kohta leiate siit: http://www.ee.dsv.com/ettevottest/cookie-policy

Isikuandmed ja andmetöötluse eesmärk

DSV osutab veo- ja logistikateenuseid (edaspidi: teenused). DSV üksus, millega olete ühendust võtnud, on teenuste osutamisel või DSV veebisaidi külastamisel teie kohta saadud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja.

DSV kogub teie kui kliendi kohta isikuandmeid, nt teie saadetise üksikasju: ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, ettevõte, telefoninumber, posti- või e-posti aadress.

DSV ei kogu seda teavet selleks, et saada juurdepääsu mõnele avalikule veebisaidi osale.

Eesmärgist hoolimata soovitame teil mitte avaldada meile delikaatseid isikuandmeid, nt selliseid, millest ilmnevad rassiline kuuluvus, etniline päritolu, usulised veendumused, ametiühingu liikmesus, seksuaalne sättumus, terviseseisund, geneetilised või biomeetrilised andmed jms.

DSV võib teie isikuandmeid saada ka teistelt vastutavatelt töötlejatelt seoses oma teenuste osutamisega või nende osutamisel abistamisega või seoses teie kui teenuse lõpptarbija taotlustega. Taotluse esitamisel saab DSV teile igal ajal edastada nende kolmandate isikute identiteedi.

Teie isikuandmeid töödeldakse eelkõige selleks, et täita teie ja DSV või DSV kliendi vahelist lepingut ning astuda vajalikke samme, et rahuldada teie taotlused või aidata neid täita (nt lepinguvormi täitmisel, registreerumisel või küsitlusele vastamisel).

Andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Üldjuhul ei jaga DSV teavet ühelegi kolmandale isikule, v.a lepingujärgsetele teenuseosutajatele ja nõustajatele.  
Mõnel juhul võib DSV-l osutuda vajalikuks edastada või jagada andmeid teatud kolmandatele isikutele. Selline vajadus võib DSV-l tekkida seepärast, et ta saaks täita oma õigusjärgseid kohustusi, kaitsta DSV või teiste õigusi, vara ja turvalisust, või DSV ettevõtte või varade müügi või likvideerimise korral.
 
Taotluse esitamisel saab DSV teile igal ajal edastada nende kolmandate isikute identiteedi.
 

Teie kui üksikisiku õigused

Teil on õigus:

parandada ja/või kustutada oma isikuandmeid, kui need on valed;
saada teavet enda isikuandmete kohta, mida DSV töötleb;
esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Teil on õigus kõik meile antud nõusolekud igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole allpool toodud kontaktandmete kaudu.

Võtke meiega privaatsuse teemal ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või oma õiguste kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust aadressil
 
DSV A/S
Kellele: nõuete järgimise eksperdirühm
Hovedgaden 630
Pk 210
DK-2640 Hedehusene
Taani
äriregistri kood 58233528
telefon +45 4320 3040
e-posti aadress
privacy@dsv.com
 

Esitage kaebus

Kui soovite esitada kaebust või teavitada mittenõuetekohasest isikuandmete töötlemisest, võite selleks kasutada meie rikkumistest teavitamise programmi
DSV Whistleblower Program aadressil

Võite kaebuse esitada ka kohalikule andmekaitse-/järelevalveasutusele. DSV juhtiv andmekaitseasutus on Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.