open/close

Külmatransport

DSV pakub oma praegustele ja tulevastele klientidele temperatuuritundlike kaupade vedu nii osa- kui täiskoormatele Eestis ja Euroopas.

Ivar Maripuu

Ivar Maripuu
Logistikalao ja Kohaliku transpordi osakonna juhataja

tel 654 8100
mob 530 36353
ivar.maripuu@ee.dsv.com

tel 654 8100
mob 530 36353
ivar.maripuu@ee.dsv.com
tel 654 8100
mob 530 36353
ivar.maripuu@ee.dsv.com

Küsi hinda