open/close

Platvorm Treiler

Platvorm treiler DSV

Lahtiseid platvorm- ja eriveo haagiseid kasutatakse enamasti suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste kaupade veol. Valime transpordiks sobiva veovahendi, sõltuvalt kauba eripärast ja veo spetsiifikast.

Küsi hinda