open/close

Materjali nõuded (ISPM15)

Paljud maailma riigid on ratifitseerinud pakkematerjalide standardi ISPM15 (International Standard for Wood Packaging Material).

ISPM 15Lähtuvalt ISPM15 standardist peab kogu pakkematerjal olema valmistatud toormest, mis välistab puidukahjustajate leviku. Materjali töötlemisviisi tõendav märk peab olema igal puidust pakendil. Vastavusmärk tõendab, et puit on läbinud kuumtöötluse ja kuumutatud 56° C juures 30 minutit. Pakendeid saavad märgistada firmad, kellel on vastav litsents. 

Puidust pakkematerjalide hulka kuuluvad nt kastid, salved, puitalused, tugipostid, aluspuud, jne. ja peavad olema markeeritud sellekohase märgiga.
Puitpakendile löödav märk näitab, et seda on nõuete kohaselt kuumutatud ja vastab ISPM15 standardile.

  • Vastavusmärgil on näidatud:
  • rahvusvaheliselt tunnustatud sümbol: viljapea koos IPPC tähisega
  • EE – riigi tähis (ISO kood)
  • 000 – ettevõtte taimeterviseregistri kande number
  • HT 56° C/30 min – töötlemisviisi tähis

ISPM15 standardile vastavat pakkematerjali on kohustuslik kasutada saadetistele, mis saabuvad väljaspoolt EL-i ja saadatistele, eksporditakse EL-st kolmandatasse riikidesse.

Võimalikud meetmed ja sanktsioonid mittevastavuse puhul: kaup saadetakse piirilt tagasi, kaup tuleb ümber pakendada ja alused hävitada, jne vastavalt importiva riigi Taimekaitse ameti vm ametkondade korraldustele. Kaasnevad rahalised kulud tuleb katta kauba saatjal ja/või omanikul jne.

Soovitused importöörile: teavitada oma partnereid kolmandates riikides pakkematerjali kuumtöötlemise vajadusest ja vastava märgistuse olemasolust.

Soovitused eksportöörile: tutvuda importiva riigi vastava seadusandlusega ja kasutada vastavaid pakkematerjale.

Küsi hinda