open/close

Punktist A punkti Z keskkonnasäästlikumalt

Dräxlmaier kasutab oma vedudest tuleneva keskkonnasaaste mõju vähendamiseks DSV teenuseid

Antud tegevuse kavandamisel lähtutakse DSV poolt koostatud igakuistest aruannetest CO2-heite kohta: nende alusel määratakse kindlaks, kuhu ja kuidas tooteid transportida ning kuidas võtta kasutusele säästlikkust suurendavaid lisameetmeid.


DSV poolt koostatud CO2  aruanded on muutunud aja edenedes  aina detailsemaks, mis on võimaldanud Dräxlmaieril saada selge ülevaate iga transpordiliigiga kaasnevast CO2-heitest ja aitab kasutusele võtta ennetavad tegevused uute projektide planeerimisel.

Andmete detailsus  aruannetel on põhjalik sisaldades näiteks transpordivahendite tehnilisi andmeid, läbitud kilomeetrite arvu ja kaalu iga sooritatud veo kohta. Sellisel tasemel andmete esitamine ei ole täna logistikamaastikul veel väga levinud ega kohtustuslik, kui Drälmaieris on see praktika juba sisse juurdunud.

„Soovime, et meil oleks täpne ülevaade iga saadetisega kaasnevast CO2-heitest. Nende aruannete alusel teeme otsuseid selle kohta, milliseid marsruute ja vedusid eelistada,” märgib Daniel Bracht, kes vastutab Dräxlmaieris rahvusvaheliste vedude logistika eest. „Ma arvan, et selliste andmete säilitamine võidakse lähitulevikus kohustuslikuks teha ja meie Dräxlmaieris tahame selleks valmis olla.”

Alternatiivsed transpordiviisid

Aruannetes ei ole ära nimetatud mitte ainult vedudest tulenev CO2-koguheide, vaid ka põhinäitajad, mille alusel saab kindlaks teha, kui palju kaupa transpordib DSV iga eraldatud CO2-ühiku kohta.

Kui selles valdkonnas on võimalik tegutseda veelgi tõhusamalt, ilma et tarnekvaliteet kannataks, on DSV valmis  Dräxlmaieriga kohtuma ning koostöös välja arendama veelgi väiksema keskkonnasaaste mõjuga lahenduse.  Näiteks kasutama veoautode asemel ronge või kombineeritakse mere- ja õhuvedu. Sellised veoliigid võivad küll pikendada tarneaega, kuid seevastu aitavad vähendada nii kulusid kui ka mõju keskkonnale.

 „CO2-heite kaardistamine ja võrdlemine teatud ajavahemiku vältel annab meile aluse teha mitmesuguseid muudatusi ja tõsta efektiivsust, näiteks suurendada alustele laetava kauba kogust, konsolideerida saadetisi jne. See omakorda aitab DSV-l jõuda meetmeteni, mille kasutuselevõtmine suurendab efektiivsust ja vähendab ökoloogilist jalajälge. ”

Martin Lunow Hylsenberg Pedersen, Group CSR Manager, DSV

Püsiv nõudlus kvaliteetsete teenuste järele

Hea näide transpordilahendusest, mis DSV ja Dräxlmaieri koostöös efektiivsemaks sai muudetud, on kaubakonteinerite vedu Bangkoki sadamast Tai sisemaal asuva tehaseni. Kui varem veeti konteinereid tavakütusel töötavate vedukitega, siis alates 2013. aasta septembrist kasutab DSV selleks ainult surugaasil töötavaid veokeid (CNG ehk kokkupressitud maagaas). See on aidanud CO2-saastet märkimisväärselt vähendada.

 Dräxlmaier kasutab DSV teenuseid ka Aasia õhutranspordi vedudel. Koostöö hõlmab vedusid Saksamaa, USA, Tai, Malaisia ja Hiina vahel ning lisaks maanteevedusid Tais. Muu hulgas pakume logistikateenuseid kaupade transportimiseks mitmest Euroopa riigist Saksamaal asuvatesse tehastesse.

Lähemalt Dräxlmaierist

Dräxlmaieri kontsern, millel on üle maailma umbes 50 000 töötajat, on üks suurimaid Saksamaa pere-ettevõtteid ja üks maailma juhtivaimaid tarnijaid autotööstuse sektoris.

Dräxlmaieri kontsern on juba enam kui viis aastakümmet keskendunud luksusautode eksklusiiv sisustuse ning elektrooniliste ja elektriliste osade ja süsteemide arendamisele ja tootmisele.

Võtke meiega ühendust, kui soovite lisateavet.

Esita tellimus