open/close

Laadimisühikud

Mis on EUR, FIN, LDM, CBM?

Alltoodud failis oleme välja toonud erinevate aluste, nende mõõtude ja kaalude omavahelised suhted.

Laadimisühikud (.pdf)