open/close

Autotööstuse tarneahele optimeerimine

Kas siseneva logistika kulude kokkuhoid on autotööstuses vaid läbirääkimiste küsimus?

Tarneahela kulude vähendamiseks püütakse kõigepealt üle vaadata lepingud kolmandast isikust logistikateenuste osutajatega.

Kahtlemata toob selline strateegia lühikest aega mõningast kasu, keskmises ja pikas perspektiivis eksisteerivad aga piirid,milleni on teenuseosutajatele hinnasurvet avaldades võimalik säästa.

Antud ülevaates käsitletakse, kuidas optimeerida tarneahelat nii et oleks tagatud ka kulude kokkuhoid tarneahelas kestvalt..
Eelvaade::

“Kui paigutada jaotuskeskus sobivasse kohta ning vähendada osakoormaid ja otsesaadetisi, võib tarneahel palju tõhusamaks muutuda. Selline voogude liitmine ja ümbersuunamine vähendab vajaminevate veokite arvu. Peale selle võib sisendi ja väljundi eriti hea koordineerimise puhul olla jaotuskeskus ristlaadimiskohaks ning kaotada vajaduse lao järele.”

Laadige alla lühiülevaade autotööstuse tarneahele optimeerimisest
Esita tellimus