open/close

Ekspedeerimislepingu läbirääkimised

Logistikateenuste lepingu läbirääkimised nõuavad kannatlikkust ja tähelepanu pööramist üksikasjadele

Selles ülevaates meie ekspertide tähelepanekute sarjast võtame vaatluse alla üheksa punkti, mis nõuavad mõlema läbirääkimispoole suurt tähelepanu, eriti siis, kui kõne alla tulevad laoteenused. Eesmärgiks on vältida nende muutumist läbirääkimiste ajal n-ö kuumadeks kartuliteks ning tagada, et teie ja teie logistikateenuse osutaja koostöö hakkab hästi sujuma. Lõppude lõpuks ootab teid ju tõenäoliselt pikk töösuhe.

Punktid, mida selles ülevaates käsitleme, on järgmised:

  1. Lepingu ulatus
  2. Ainuõigus ja/või miinimumkogused
  3. Vastutus otseste ja kaudsete kahjustuste eest
  4. Tulemuslikkuse põhinäitajad ja bonus-malus
  5. Üldtingimused
  6. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamise klausel
  7. Hinna indekseerimine
  8. Kohaldatava õiguse ja kohtumõistmiskoha valik
  9. Kinnipidamisõigus

Laadige alla lühiülevaade ekspedeerimislepingu läbirääkimistest

Esita tellimus